top of page

DEČIJA OFTALMOLOGIJA

Oftalmološki pregledi dece

 

U svim centrima za vid Optik Profesionala rade se kompletni oftalmološki pregledi dece, utvrđuje se dioptrija, ukoliko je potrebno. Svaki od naših centara opremljen je kabinetom za dečiju oftalmologiju (dijagnostifikovanje i lečenje slabovidosti i razrokosti), sa posebnom opremom za tu vrstu očnih poremećaja.

ocni pregled dece, oftalmoloski pregled dece, strabizam, kratkovidost, slabovidost, pregled dee, optik profesional

Korektivne vežbe na sinoptoforu

 

Sinoptofor je jedan od aparata na kom se izvode korektivne vežbe u cilju poboljšanja saradnje dva oka i smanjenja ugla razrokosti. Uz pomoć praćenja sličica i različitih detalja na njima vežbaju se okulomotorni mišići i na taj način poboljšava saradnja dva oka i samnjuje ugao razrokosti.

sinoptofor, decija oftalmologija, ocn pregled dece, strabizam

Roditelji treba da znaju:

 

Oftalmološki (očni) pregled ne spada u obavezne preglede u našoj zemlji, međutim roditelji bi trebalo da znaju da je idealno vreme za očne preglede (po preporuci Američke oftalmološke asocijacije) - prva treća i šesta godina života (pre polaska u školu). Vid je jedna od najvažnijih komponenti psihomotornog razvoja deteta. Ukoliko Vas pedijatar ne uputi na očni pregled, uradite to samoinicijativno.

Kako da znate da je Vašem detetu potreban oftalmološki pregled?

  • ako je dete prevremeno rođeno,

  • ako kod članova porodice postoje očne bolesti (glaukom, strabizam...),

  • ako primetite bilo kakvu promenu na očima deteta (bela zenica; kratki trzajni pokreti oba oka čas levo, čas desno; crveno, krmeljivo oko...),

  • ako dete ne prati igračku pogledom,

  • ako jedno oko skreće ka nosu ili u stranu,

  • ako primetite promene na kapcima (spušten kapak).

Ako ne primećujete ništa od navedenog, ne zaboravite kalendar redovnih oftalmoloških pregleda, jer se njime utvrđuje i ono što se golim oko ne vidi.

Zakažite oftalmološki pregled deteta

Poremećaji vida kod dece i kako ih prepoznati

 

Razrokost (strabizam) je svaki poremećaj paralelnog položaja oba oka pri posmatranju nekog predmeta. U dečijem dobu, ovaj poremećaj vrlo često dovodi do nastanka slabovidosti, koja ukoliko se ne otkrije i ne leči na vreme dovodi do trajnog slabljenja vidne oštrine. Ako kod svog deteta primetite bežanje oka ka uhu ili ka nosu, potreban je očni pregled.

Slabovidost (ambliopija) je stanje koje se karakteriše smanjenom vidnom oštrinom, koja se ne može popraviti nošenjem naočara. Nastaje u ranom detinjstvu, u predškolskom uzrastu. Da bi se sprečio nastanak slabovidosti izuzetno je važno blagovremeno uočiti problem i početi sa lečenjem što pre, jer se vidna oštrina može popraviti do 7-8 godine života. Ukoliko primetite da Vaše dete bolje vidi na jednom nego na drugom oku, potrebno je obaviti oftalmološki pregled.

Kratkovidost (miopija) se obično javlja između 10. i 12. godine života. Miopija je nasledna, tako da ukoliko neko od roditelja ima visoku dioptriju (preko minus 5), dete takođe može postati kratkovido. Rano otkrivanje kratkovidosti je veoma važno, kako nekorigovano oko ne bi ostalo slabovido.

Zakažite oftalmološki pregled deteta

KAKO PRIPREMITI DETE ZA OFTALMOLOŠKI PREGLED?

Vaše dete može već sa tri godine uspešno sarađivati pri pregledu. Ovo su tablice za subjektivno određivanje vida koje su najčešće u upotrebi u oftalmološkoj praksi u našoj zemlji. 

 

Ova tablica se koristi za utvrđivanje oštrine vida kod dece mlađeg uzrasta. Pomozite detetu da savlada pojmove prikazane crtežima i aktivno učestvuje pri pregledu.

tablica za mladju decu.png

Pre nego što dovedete dete na oftalmološki pregled, objasnite mu kako će pregled teći.

 

Ova tablica se koristi kod utvrđivanja oštrine vida dece starijeg predškolskog uzrasta. Pomozite detetu da prepozna simbol iz tablice (viljuškica, slovo E...) i da bude spremno da svojom rukom pokaže položaje simbola u prostoru.

tablica za predskolce.png

POGLEDAJTE NAJPOPULARNIJE BRENDOVI DEČIJI NAOČARA U NAŠOJ PONUDI

Screen Shot 2019-05-21 at 15.03.59.png
Screen Shot 2019-05-21 at 15.02.33.png
Screen Shot 2019-05-21 at 15.03.40.png
Screen Shot 2019-05-21 at 15.01.45.png
GFF Kids 1.png
Screen Shot 2019-05-21 at 15.14.48.png
bottom of page