top of page

OČNA BOLNICA PROFESIONAL

Pacijentima, ali i doktorima Optik Profesionala kliničku podršku daje Očna bolnica Profesional dr Suvajackoja je već godinama poznata kao vodeća klinika u laserskom skidanju dioptrije, operacijama katarakte i lečenju bolesti uzrokovanih dijabetesom.

U bolnici se obavljaju pregledi i očna dijagnostika, koji se koriste u savremenoj oftalmologiji najrazvijenijih zemalja. Bitan segment rada klinike Profesional je i vitreoretinalna hirurgija, koju rade naši hirurzi, ali i dr Carl Claes iz Belgije, vodeći svetski hirurg iz ove oblasti.

Profesional Grupa

 

Optik Profesional je deo Profesional grupe, koju uz centre za vid čine i očna bolnica Profesional dr Suvajac, Profesional LogistikOftalmološka Revija.

ocn bolnica profesinal, bolnica profesonal, profesional dr suvajac
bottom of page